Sabar.

Maka bersabarlah (wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu), dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. 
Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh (daripada berlaku),  
Sedang Kami memandangnya dekat, (tetap akan berlaku),  

No comments:

Post a Comment